Izobraževanje za waldorfske učitelje in vzgojitelje

V skladu z osnovnim namenom Zavoda RWŠV Slovenije – zveze, to je skrbi za kvalitetno delo in razvoj waldorfskih šol in vrtcev v Sloveniji, je za delo v vrtcih in šolah potrebno zagotoviti dovolj ustrezno izobraženih kadrov. Zato Zavod redno organizira strokovna usposabljanja za waldorfske učitelje in vzgojitelje. Triletni študij poteka ob vikendih in sicer en do dva vikenda na mesec in vsakoletni tedenski poletni seminar. Program je zastavljen tako, da slušatelji lahko najprej razvijejo širši vpogled v današnjo družbo in potrebe za njen zdrav in uspešen razvoj, hkrati pa tudi vpogled v waldorfsko pedagogiko, ki temelji na treh osnovnih značilnostih:

  • učni načrt je tesno povezan z razvojnimi potrebami otroka od malčka do mladostnika,
  • poučevanje je umetnost, ki zajame celotno osebnost otroka in mladostnika,
  • skrbeti je potrebno za razvoj sposobnosti in zmožnosti posameznikov s ciljem, da kot odrasli postanejo zavestni, odgovorni in sočutni ustvarjalci nove prihodnosti. Predvsem je pomembno ohranjati in razvijati njihovo ustvarjalnost in zanimanje za svet, kajti izhajamo iz predpostavke, da lahko uspešno družbo ustvarijo le kreativni posamezniki.

Sposobnost sledenja psihološkemu razvoju otroka, prepoznavanje in razvijanje potencialov ter umetniška originalnost, ki hrani in krepi vedoželjnost otrok, naj bi bile torej osnovne lastnosti vsakega učitelja. Za tako delo je potrebno daljše vodeno usposabljanje in osebnostni razvoj bodočega učitelja.

© 2014-21 Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije - zveza