Program izobraževanja

Prvo leto je skupno tako za učitelje kot za vzgojitelje.

1. letnik

Vsebine prvega leta izobraževanja so:

 • osebni razvoj in pogled na življenje in družbo,
 • pregled zgodovinskega razvoja človeške zavesti,
 • razumevanje potreb družbe v prihodnosti in razumevanje nalog današnje vzgoje,
 • razumevanje fizičnega razvoja človeka od spočetja do zrelosti,
 • fenomenološka in simptomatska metoda opazovanja,
 • prvi koraki k samozavestnemu izražanju samega sebe v različnih umetniških oblikah,
 • branje različnih tekstov in iskanje njihovega bistva,
 • šolanje sposobnosti pripovedovanja zgodb, čuta opazovanja in čuta za razsojanje, ki je v povezavi s sposobnostjo opazovanja.

2. letnik

Vsebine drugega letnika izobraževanja so:

 • odkrivanje zakonitosti in razumevanje psihološkega razvoja predšolskega otroka, šolarja in mladostnika,
 • ugotavljanje razvojnih zakonitosti pri posamezniku od rojstva do zrelosti,
 • odkrivanje didaktičnih zakonitosti posameznih predmetov, ki zajemajo glavne plati različnih inteligenc, npr. prostorske, glasbene, logične, kinestetične in jezikovne (učiteljska skupina),
 • srečevanje z različnimi dejavnostmi v vrtcu pri delu z jaslično in starejšo skupino (vzgojiteljska skupina),
 • srečevanje s filozofskimi ozadji pedagogike,
 • samostojno delo z literaturo in pisanje razmišljanj v obliki dnevnika,
 • samostojni nastopi pred študijsko skupino (učiteljska skupina),
 • samostojni prikaz prstne in rajalne igre pred skupino (vzgojiteljska skupina),
 • izdelovanje umetniških in praktičnih izdelkov.

3. letnik

Vsebine tretjega leta izobraževanja:

 • poglobljena analiza metod in njihova praktična uporaba v didaktiki,
 • študij pedagoških del Rudolfa Steinerja,
 • usposabljanje za kvalitetno delo s starši in v pedagoškem kolegiju,
 • poglabljanje širšega vpogleda v posamezna razvojna obdobja,
 • individualne praktične ure v povezavi s prakso,
 • hospitacije v razredu oziroma vrtcu,
 • izdelava lutk in predstavitev lutkovne predstave (vrtec)
 • delo pod vodstvom mentorja v vrtčevski skupini oziroma razredu.

 

Izobraževanje se zaključi z izdelavo in predstavitvijo zaključne naloge.

© 2014-21 Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije - zveza