Prijave, izvedba in cena izobraževanja

V okviru delovanja Zavoda za razvoj waldorfskih šol in vrtcev – zveze poteka tudi izobraževanje za waldorfske učitelje in vzgojitelje.

Septembra 2022 bomo pričeli z novim triletnim programom, v katerega se lahko vključite vsi, ki vas zanimajo vprašanja o razvoju, vzgoji in izobraževanju otrok od vrtca do zaključka pubertete. Izobraževanje bo potekalo ob vikendih enkrat do dvakrat mesečno: v petek zvečer, v soboto cel dan in v nedeljo dopoldne. Vsak letnik bo imel ob zaključku šolskega leta enotedensko intenzivno delo.

Poleg predavanj, umetniškega in praktičnega dela boste prebirali tudi določene literarne oziroma pedagoške vsebine, opravili vaje in nastope pred študijsko skupino ter izvedli hospitacije v ustrezni waldorfski pedagoški ustanovi. Izobraževanje se zaključi z zaključno nalogo, ki vsebuje poglobljen študij izbrane teme, ki je podkrepljen s praktičnim delom. Izobraževanje ne temelji na klasičnem opravljanju izpitov, vsaka opravljena naloga je priložnost za razvijanje glasbenih, ročnih, umetniških, gibalnih, osebnostnih in pedagoških potencialov posameznika.

Prvo študijsko leto je skupno za vse. Po prvem letniku se študentje razdelijo na učiteljsko in vzgojiteljsko skupino, ki imata v drugem in tretjem letniku različna programa.

Predavanja potekajo v prostorih Waldorfske šole Ljubljana. Cena za posamezni letnik je 1920 € in jo lahko plačate v 12 obrokih preko položnic. Če sta v seminar vključena dva iz iste družine, lahko plačata le ceno za enega.

Nov ciklus triletnega izobraževanja se bo pričel v septembru 2022. Če se nam želite priključiti, nam pošljite informativno pisno prijavo na naslov Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev, Streliška 12, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti vera.grobelsek@waldorf.si.

Informativna prijava naj vključuje vaše osnovne podatke: ime in priimek, naslov trenutnega bivališča in telefonsko številko. Če mogoče že veste, ali bi se želeli izobraževati za vzgojitelja ali učitelja, nam navedite tudi to.

Prijave za vključitev v izobraževanje so še vedno možne.

 

© 2014-21 Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije - zveza