Waldorfska pedagogika

Waldorfska pedagogika se je rodila iz želje po ustvarjanju boljšega sveta, saj njeni začetki segajo v nevihtno obdobje ob zaključku prve svetovne vojne. Doktor Emil Molt, lastnik tovarne cigaret Waldorf Astoria, se je v Stutttgartu leta 1904 srečal z Rudolfom Steinerjem, filozofom in učiteljem naravoslovnih in klasičnih predmetov. Oba sta bila globoko zaskrbljena zaradi ekonomskih in socialnih problemov tistega časa. Emil Molt ni bil le podjetnik, ampak tudi humanist, saj se je zavedal, da si vsak zaposlen v njegovi tovarni cigaret zasluži primerno izobrazbo, zato je v popoldanskem času organiziral brezplačne tečaje za svoje zaposlene. Želel je, da bi otroci njegovih delavcev imeli možnost vstopa v proces vzgoje in izobraževanja ne glede na to, kakšen je njihov socialni in ekonomski položaj. Skupaj z Rudolfom Steinerjem sta ustvarila idejo o prvi waldorfski šoli, ki bi bila osvobojena političnih, verskih, ekonomskih in socialnih omejitev, torej šoli za vsakega do devetnajstega leta starosti. Njena vrata so se odprla septembra 1919. Rudolf Steiner se je intenzivno ukvarjal z vprašanjem tridelnosti družbenega organizma, ki naj bi oblikoval prihodnost. Temeljilo je na vrednotah francoske revolucije, svoboda, enakost, bratstvo: svoboda v življenju misli in kulture, enakost v družbi in bratstvo na gospodarskem področju, ki naj bi bilo osvobojeno egoizma posameznika.

Šola je imela v začetku 200 učencev, a začetni ideali obeh mož, ki sta dala temelje tej šoli, so se hitro širili in našli prostor na vseh kontinentih, v vseh kulturah, v vsakem verskem prostoru. Danes na svetu deluje preko 1000 waldorfskih šol, njihovo število pa se v zadnjem času hitro povečuje predvsem na Kitajskem, Indiji in Koreji.

Tudi v slovenski prostor je waldorfska pedagogika vstopila v času sprememb, novih idej, želja po boljši družbi. Septembra leta 1992 je v Ljubljani kot eksperiment začela delovati prva waldorfska osnovna šola z 58 učenci in dvema razredoma. Danes v Sloveniji deluje več waldorfskih vrtcev, 5 osnovnih šol, waldorfska gimnazija in waldorfska glasbena šola. Večinoma delujejo v okviru javno priznanega zavoda Waldorfska šola Ljubljana, ki preko svojih organizacijskih enot omogoča dostopnost do vzgajanja in izobraževanja po waldorfskih načelih tudi po drugih predelih Slovenije in nudi možnost izobraževanja od zgodnjega otroštva do zrelosti. Otrok se lahko vključi v eno izmed naših ustanov pri enem letu in jo zapusti, ko je zaključil srednješolski program.

Ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana je Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev, ki je kot nacionalna zveza tudi član različnih mednarodnih waldorfskih združenj:

  • ECSWE – European Council for Waldorf Steiner Education/ evropski svet waldorfskih šol
  • IASWECE – International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education/ mednarodno združenje waldorfskih vrtcev
  • International Forum Hagger Kreis – mednarodni forum za waldorfsko/Steinerjevo pedagogiko
  • IAO – Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa und weitere östliche Länder e.V. / mednarodna zveza za waldorfsko pedagogiko Srednje in Vzhodne Evrope ter ostalih Vzhodnih držav

Zavod Waldorfska šola Ljubljana sestavljajo naslednje enote:

Skupaj zavod obiskuje 925 otrok.

 

© 2014-21 Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije - zveza