O zavodu

Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije – zveza je krovna organizacija waldorfskih šol in vrtcev v Sloveniji ter deluje kot njihovo združenje. Ima svojega predstavnika v Evropskem svetu waldorfskih šol ECSWE, mednarodnem forumu za waldorfsko/Steinerjevo pedagogiko Hagger Kreis, mednarodni zvezi IAO ter mednarodni zvezi waldorfskih vrtcev IASWECE.

Namen delovanja zavoda je razvoj, povezovanje in kvalitetno delo waldorfskih šol in vrtcev v Sloveniji ter ohranjanje in razvijanje načel waldorfske pedagogike na način, ki so ga prvotni ustanovitelji Waldorfske šole Ljubljana vpeljali in razvijali skozi vsa leta delovanja šole in vrtca in kot je definiran v dokumentu ”Steiner Waldorf Education in Europe – A Statement of Principles and Aspirations”, ki ga je sprejel Evropski svet waldorfskih šol 16.1.2009, v dokumentu ”Key Characteristics of Waldorf Education”, ki ga je sprejel mednarodni forum Haager Kreis 7. 5. 2016 ter v dokumentu (za vrtce) ”Essential Characteristics of Steiner/Waldorf Education for the Child from Birth to Seven”, ki ga je sprejelo mednarodno združenje waldorfskih vrtcev IASWECE maja 2016.

Področja dela Zavoda so, poleg zapisanega, še: mentorstva, svetovanje, izobraževanje, strokovno usposabljanje za waldorfske učitelje in vzgojitelje, razvoj na področju vzgoje in izobraževanja in   zagotavljanje pogojev za delovanje waldorfskih šol in vrtcev v Sloveniji.

Del aktivnosti je usmerjen tudi k vseživljenjskemu izobraževanju odraslih. V ta namen organiziramo konference za strokovno in splošno javnost; predavanja ter seminarje, v katere se lahko vključijo vsi, ki želijo razširiti svoj pogled na svet in na človeka, si pridobiti različna znanja in veščine, obuditi svoje pozabljene ali še neodkrite potenciale. Ob tem namenjamo poseben poudarek:

  • pedagoškim vsebinam, ki pomagajo staršem pri razumevanju razvoja njihovih otrok (kakor tudi babicam, dedkom, tetam in stricem ter vsem, ki jih zanimajo teme vezane na otroke),
  • antropozofskim vsebinam – predavanja, ki se dotikajo antropozofskih tem,
  • umetniškim dejavnostim,
  • praktičnim in gibalnim dejavnostim.

Dokumenti

Pravilnik Zavoda za razvoj waldorfskih šol in vrtcev – Zveze

Vloga za včlanitev

© 2014-21 Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije - zveza