Bothmer

Bothmer gimnastika je povezana z oblikovanjem telesa, kot so ga razumeli v antični telovadbi in manj kot športno urjenje. Je oblika telovadbe, ki jo je kot prvi razvil grof Bothmer v prvi Waldorfski šoli v Stuttgartu. Waldorfska pedagogika temelji na osnovi poglobljenega znanja o razvoju človeka. To pomeni, da otroke ne poučujemo kot majhne odrasle, temveč njihovi starosti primerno. Rudolf Steiner je zahteval, da grof Bothmer razvije otrokovi starosti primerno telovadbo. Ta je razvil Bothmer gimnastiko, ki ne izhaja iz nobene predhodne telovadbe, temveč je ustvarjena na novo. Vzpodbuja sodelovanje telesa, duše in duha, kot se v otroštvu razvijajo.

Prostor ni prazen. Prostor je živ. Vaje, ki jih je razvila Bothmer gimnastika, posameznika vodijo v spoznanje arhetipnih form, ki predstavljajo harmonične odnose prostorskih sil. Prinašajo jasnost, odprtost in dajejo moč tako gibanju kot tudi samemu človeškemu bitju.

Bothmer gimnastika in otroci

Prostorska zavest otrok se razlikuje od prostorske zavesti odraslih. Otroci živijo v svoji domišljiji, so lahki in se pri igri gibajo brez težav. V njihovem gibanju je zaznati srečo, saj so se sposobni v aktivnost povsem zatopiti. Počasi in načrtno se iz tega »raja« pomikajo proti bolj izoblikovanemu in koncentriranemu odnosu do sveta in prostora okoli sebe. Na tej poti se njihova zavest o gibanju spreminja in učitelj, ki te preskoke zavesti prepozna, jim zna ob pravem času na ustrezen način pomagati.

Z Bothmer gimnastiko naj bi se otroci naučili doživljati svoje telo primerno njihovi starosti. Razvoj otroka se ne spregleda, temveč se v vsaki stopnji razvoja pozorno podpre in se bistvene značilnosti razvijajo. Mlad človek se postopoma zaveda podpornih in nosilnih sposobnosti svojega telesa ob določenih, letom primernih vajah. Zato postane sposoben, da najde v prostoru, v katerem živi in se giblje svojo sigurnost in življenjsko držo.

Otroška duša se ne priklene nespremenjena in takoj na telo, temveč se v toku let postopoma razvija v telo in s tem v prostor. To gibanje ni izhajalo iz intelekta, temveč iz zelo posebnega zaznavanja. Z Bothmer gimnastiko naj bi se otroci naučili doživljati svoje telo primerno njihovi starosti.

Bothmer gimnastika in odrasli

Odraslim Bothmer vaje pomagajo okrepiti odnos do telesa in bolje naseljevati prostor okoli sebe.

 

Vir: prispevek Marte Ivanušič

© 2014-21 Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije - zveza