Bothmer gimnastika

11. 10. 2017 do 6. 6. 2018 17.30 - 19.00

BOTHMER GIMNASTIKA

 

Dobimo se ob 17:30 v vhodni avli Waldorfske šole.

Vadba z igrami ter Bothmer vajami bo potekala vsako sredo od 17:30 do 19:00 ure v prostorih male telovadnice Waldorfske šole Ljubljana.

Potrebna je telovadna oprema, čisti športni copati in trenerka.

Vadba je brezplačna.

Lepo vabljeni!

 

Ira Zorko
učitelj Bothmer gimnastike
031 791 021


BOTHMER GIMNASTIKA – igra energije in telesa

Bothmer gimnastika je širši javnosti manj znana oblika poučevanja gibanja, ki tako kot Euritmija, izhaja iz antropozofske misli in prakse. Na predlog in pobudo Rudolfa Steinerja ter za potrebe prve Waldorfske šole v Stutgarttu jo je leta 1920 razvil grof von Bothmer, prvi učitelj telesne vzgoje na tej šoli. Ključno izhodišče Bothmer gimnastike je, da prostor ni prazen marveč živ. Gibanje prebuja spreminjana in odzivanja na spremenjene okoliščine. V osnovi gre za približno 33 vaj in njihovih različic, ki spremljajo razvoj otroka od začetka šole do njegove polnoletnosti. V človeku spodbujajo jasnost, odprtost in moč gibanja. Začetne vaje so preproste, ritmične igrice, ki se odvijajo v tesnem krogu najmlajše skupnosti in ustrezajo otroški predanosti, povezanosti in odvisnosti od neposredne okolice. Z odraščanjem se krepi notranje jedro in otrokov osebni prostor raste, rastoče telo s svojimi skrajnimi dimenzijami in položaji pa predstavlja osnovno mero tega prostora. Z vstopom v puberteto pride do dramatičnega preloma, ki ga ponazarja vaja padca v prostor, ki pa je hkrati tudi prvi korak do postopoma vse bolj samostojnega in vse bolj kompleksnega gibanja v prostoru. Učenec odkriva notranje in zunanje sile v svojem telesu, v telesu drugih in v neskončnem prostoru, ki ga obkroža. To ga lahko poveže z nevidnimi kvalitetami bivanja v svetu, mu pomaga do zavestne individualnosti ter celovite povezanosti s svetom.

Vaje pa še zdaleč ne pomenijo vsega, kar je značilno za Bothmer gimnastiko. So le v času odraščanja zoreča abeceda prostora, ki prežema naša telesa, ki nam tudi kasneje ko odrastemo pomaga uspešno ozaveščati in fizično občutiti subtilne fenomene, sile in značilnosti telesnega bitja in obstajanja. Vaje spremljajo številne igre, tehnike, spretnosti in preizkušnje zavedanja naših telesnih potencialov. To niso običajne igre tekmovanja in izključevanja v katerih pridejo vedno znova do izraza le najmočnejši, najhitrejši in najspretnejši. Njihova splošna značilnost je menjavanje vlog, pretakanje in doživljajskost, vstopanje v sliko in zgodbo v kateri tudi telesno šibkejši in na začetku morda manj spretni otroci ali odrasli vselej in pogosto dobijo priložnost, da odločilno posežejo v dogajanje in enakovredno soustvarjajo potek igre. Posebno skupino iger predstavljajo prstne igre, igre ploskanja, osnove akrobatike, spretnosti lovljenja in žongliranja ter podrobnejše pripravljalne vaje, ki pri udeležencih spodbujajo umetnost dajanja in prejemanja, vodenja in zaupanja, opazovanja in sodelovanja ter skupinske inteligence in dinamike.

Tretji sklop spremljevalnega programa predstavljajo tehnike sproščanja in krepitve telesnih občutkov. V povezavi z vsem naštetim je Bothmer gimnastika primerna za vse generacije, od otrok prvega razreda in vse do pozne starosti, saj vaje pomagajo ves čas ohranjati gibkost, živost in pretočnost naših teles. Nadvse primerna je za redno poučevanje v osnovnih šolah, gimnazijah in srednjih šolah ter kot oblika rekreacije in izobraževanja. Preden se odločimo za redno vadbo se lahko z Bothmer gimnastiko pobližje in praktično spoznamo na eno-dnevnih ali vikend delavnicah. Bothmer gimnastika in spremljajoče vaje in igre se izvajajo v večjih prostorih, telovadnicah in v naravi.

Ira Zorko, diplomirani učitelj Bothmer gibanja

 

 

© 2014-21 Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije - zveza