predavanje dr. Markusa Osterriederja: Vojna vseh proti vsem in rojstvo novega bratstva

11. 5. 2018 do 12. 5. 2018 petek: 18.00, sobota: 8.30 - petek: 20.30, sobota: 18.30
Vabimo vas na odprto predavanje zgodovinarja in slavista dr. Markusa Osterriederja na temo ‘Vojna vseh proti vsem in rojstvo novega bratstva’, ki bo potekalo v petek*, 11. 5., in v soboto*, 12. 5. 2018, v prostorih Waldorfske šole Ljubljana, Streliška 12.

Prevod v slovenščino je zagotovljen. Vstop prost.

Pridružite se lahko tudi glasbenim delavnicam, ki jih organiziramo med posameznimi predavanji.

 

O predavanju: Napetosti med deli človeštva se vedno bolj krepijo. Ta delitev in razdrobljenost se iz leta v leto poglabljata na vseh področjih življenja: znotraj narodov in držav, v družinskih krogih, med spoloma, med starši in otroki – če se bodo te destruktivne sile še naprej krepile, ne bo težko napovedati, kdaj bomo dosegli stanje “vojne vseh proti vsem”. Kaj so globlji razlogi za takšen razvoj? In kako najti nove oblike socialnega življenja, ki bodo to ponovno uravnovesile?

 

O predavatelju: Dr. Markus Osterrieder je v Münchnu, Toulouseu in Varšavi študiral zgodovino vzhodne, srednje-vzhodne in južne Evrope, slovansko filologijo ter politiko. Magistriral in doktoriral je na Univerzi Ludwig-Maximilian v Münchnu. Je gostujoči profesor na različnih nemških univerzah in seminarjih. Od leta 2000 deluje kot svobodni zgodovinar, novinar in predavatelj na seminarjih v Nemčiji, Belgiji, Avstriji, Romuniji, Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Litvi, Latviji, Ukrajini, Rusiji, Gruziji, Armeniji, Iranu, Uzbekistanu, na Norveškem, Finskem, Češkem, Madžarskem, Hrvaškem in Poljskem. Je avtor knjig: Welt im Umbruch. Nationalitätenfrage, Ordnungspläne und Rudolf Steiners Haltung im Ersten Weltkrieg. Stuttgart: Freies Geistesleben (Svet na razpotju, nacionalna vprašanja, razvojni načrti, odnos Rudolfa Steinerja med prvo svetovno vojno), Stuttgart: FreiesGeistesleben 2014, Kassel: EditionWaldorf 2009, Die Kelten und die Entwicklung der Gemütsseele: Wandlungen einer frühen europäischen Kultur (Kelti in razvoj duše razuma: transformacije zgodnje evropske kulture), Kassel: EditionWaldorf 2009, Durchlichtung der Welt: Altiranische Geschichte (Razsvetlitev sveta: Zgodovina antičnega Irana), Kassel: EditionWaldorf 2008, Das wehrhafte Friedensreich: Bilder von Krieg und Frieden in Polen-Litauen. (Utrjeno cesarstvo miru: slike vojne in miru v Poljski Litvi), Wiesbaden: LudwigReichert 2005, Sonnenkreuz und Lebensbaum: Irland, der Schwarzmeer-Raum und die Christianisierung der europäischen Mitte. (Sončni križ in drevo življenja: Irska, območje Črnega morja in pokristjanjevanje Srednje Evrope), Stuttgart: Urachhaus 1995, Das Ringen um die Vergangenheit. Mychajlo Hruševs’kyj und die Problematik einer Konzeption der osteuropäischen Geschichte (Boj za preteklost. Mihajlo Hruševskj in problematika oblikovanja koncepta vzhodnoevropske zgodovine), München: Ludwig-Maximilians-Universität 1991 in soavtor Der Krieg aller gegen alle und die Geburt einer neuen Brüderlichkeit (Vojna vseh proti vsem in rojstvo novega bratstva), Frank Berger. Stuttgart: Urachhaus 1998.

Več o njem in njegovem delu na http://www.celtoslavica.de/bibliothek.html.

 

*Predavanje in glasbene delavnice bodo potekali po naslednjem urniku:

Petek, 11. 5. 2018

18.00—19.30   PREDAVANJE     Markus Osterrieder

19.30—20.00   odmor

20.00—21.00   GLASBA             Eva Jurgec, Uroš Jezdić

 

Sobota, 12. 5. 2018

8.30—10.00     PREDAVANJE     Markus Osterrieder

10.00—10.30   odmor

10.30—11.30   GLASBA             Eva Jurgec, Uroš Jezdić

11.30—12.00   odmor

12.00—13.30   PREDAVANJE     Markus Osterrieder

13.30—15.00   kosilo

15.00—15.30   GLASBA             Eva Jurgec, Uroš Jezdić

15.30 – 15.45   odmor

15.45 – 17.15   PREDAVANJE     Markus Osterrieder

17.15 – 17.30   odmor

17.30 – 18.30   ZAKLJUČEK IN VPRAŠANJA Markus Osterrieder

18.45 – 19.45   GLASBA             Eva Jurgec, Uroš Jezdić

© 2014-21 Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije - zveza