Predavanje dr. Markusa Osterriederja: ‘Zahodni Balkan – križišče kulture in preteklosti’

21. 10. 2016 do 23. 10. 2016 21. 10. ob 19.30, nadaljevanje 22. 10. ob 11.00 ter ob 14.30, nadaljevanje 23. 10 ob 9.00 - 21. 10. do 21.00, 22. 10 do 16.00, 23.10 do 12.30

VABILO NA PREDAVANJI

priznanega zgodovinarja in slavista

dr. Markusa Osterriederja

‘Zahodni Balkan – križišče kulture in preteklosti’

ter

‘Situacija danes – zahodni Balkan v svetovnem kontekstu’

 

Modra dvorana Waldorfske šole Ljubljana, Streliška 12.

Petek, 21. 10., od 19.30 do 21.00

Sobota, 22. 10., od 11.00 do 12.30 ter od 14.30 do 16.00

Nedelja, 23. 10., od 9.00 do 10.30, ter diskusija in vprašanja od 11.00 do 12.30

 

 

Prevod v slovenščino je zagotovljen.

Vstopnine ni.

 

Zaradi boljše organizacije predavanj vas prosimo, da svojo udeležbo sporočite na: manca.biber@waldorf.si.

 


 

Sedanje dramatične razmere v Evropi in na Bližnjem vzhodu imajo poseben pomen in vpliv na države zahodnega Balkana (ne samo glede vprašanja begunske krize).

Ali se zgodovina ponavlja?

Ali lahko postane zahodni Balkan kulturna povezava med vzhodom in zahodom?

Na kakšen način bi bilo to najbolj primerno, človeško?

Da bi kot posamezniki in kot družba lažje nosili spremembe, je koristno razumeti zgodovinske, politične in ekonomske dimenzije v luči današnjih kulturnih in duhovnih nujnosti, poleg tega pa spoznati misli, ki podpirajo potrebno preobrazbo, tako posameznika kakor tudi družbe.

 


O predavatelju

Dr. Markus Osterrieder je v Münchnu, Toulouseu in Varšavi študiral zgodovino vzhodne, srednje-vzhodne in južne Evrope, slovansko filologijo ter politiko. Magistriral in doktoriral je na Univerzi Ludwig-Maximilian v Münchnu. Je gostujoči profesor na različnih nemških univerzah in seminarjih. Od leta 2000 deluje kot svobodni zgodovinar, novinar in predavatelj na seminarjih v Nemčiji, Norveški, Finski, Belgiji, Avstriji, Češki, Madžarski, Romuniji, Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Poljski Litvi, Latviji, Ukrajini, Rusiji, Gruziji, Armeniji, Iranu in Uzbekistanu.

 

Je avtor knjig: Welt im Umbruch. Nationalitätenfrage, Ordnungspläne und Rudolf Steiners Haltung im Ersten Weltkrieg. Stuttgart: Freies Geistesleben (Svet na razpotju, nacionalna vprašanja, razvojni načrti, odnos Rudolfa Steinerja med prvo svetovno vojne), Stuttgart: FreiesGeistesleben 2014, Kassel: EditionWaldorf 2009, Die Kelten und die Entwicklung der Gemütsseele: Wandlungen einer frühen europäischen Kultur (Kelti in razvoj duše razuma: transformacije zgodnje evropske kulture), Kassel: EditionWaldorf 2009, Durchlichtung der Welt: Altiranische Geschichte. (Razsvetlitev sveta: Zgodovina antičnega Irana), Kassel: EditionWaldorf 2008, Das wehrhafte Friedensreich: Bilder von Krieg und Frieden in Polen-Litauen. (Utrjeno cesarstvo miru: slike vojne in mira v Poljski Litvi), Wiesbaden: LudwigReichert 2005, Sonnenkreuz und Lebensbaum: Irland, der Schwarzmeer-Raum und die Christianisierung der europäischen Mitte. (Sončni križ in drevo življenja: Irska, območje Črnega morja in pokristjanjevanje Srednje Evrope), Stuttgart: Urachhaus 1995, Das Ringen um die Vergangenheit. Mychajlo Hruševs’kyj und die Problematik einer Konzeption der osteuropäischen Geschichte (Boj za preteklost. Michajlo Hruševskj in problematika oblikovanja koncepta vzhodnoevropske zgodovine), München: Ludwig-Maximilians-Universität 1991 in soavtor Der Krieg aller gegen alle und die Geburt einer neuen Brüderlichkeit (Vojna vseh proti vsem in rojstvo novega bratstva), Frank Berger. Stuttgart: Urachhaus 1998.

© 2014-21 Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije - zveza