Connect Slovenija – Postani aktiven državljan sveta

Connect Slovenija – Postani aktiven državljan sveta, ki ga je podprl tudi ERASMUS +, je projekt mladinske izmenjave namenjen vsem dijakom, ki zaključujejo srednjo šolo. Mladi po zaključku srednješolskega izobraževanja stojijo na prelomnici svojega življenja. Zaključuje se čas, ko so jih skozi življenje vodili odrasli in tukaj je priložnost, da postanejo aktivni državljani sveta. Na tej prelomnici se mnogi počutijo nemočne pred izzivi življenja in sveta s katerim se soočajo. Da bi lahko vstopili v svet in postali aktivni pobudniki sprememb, potrebujejo pozitivne zglede in namige kako se je mogoče lotiti nekega problema.

Na izmenjavo so se udeleženci, dijaki in dijakinje iz Belgije, Češke, Romunije in Slovenije, stari od 15 do 19 let, pripravljali čez leto. Z lastnimi projekti, ki so jih predstavili tako v svojem kraju kakor tudi na izmenjavi v Ljubljani, so bili aktivni znotraj svojega okolja. Ti projekti so zajemali področja socialnega ozaveščanja, skrbi za okolje in izražanja preko umetnosti. V času izmenjave, t.i. Connect tedna, smo dijakom v sklopu jutranjih razprav in delavnic ter pogovornih skupin predstavili aktualne dogodke, ki se dogajajo po svetu in jih seznanili z možnostmi, ki jih ponuja svet po srednji šoli, ter jim pokazali, da je lahko vsakdo sprememba, ki jo želi videti v svetu.  Okrepili smo jim prepričanje, da so problemi sveta tudi problemi vsakega posameznika.

Poleg navedenega je težava mnogih mladih, s katero se srečujejo, izključenosti iz družbe, bodisi zaradi socialno-ekonomskih razmer v katerih živijo ali pa zaradi pomanjkanja medkulturnega dialoga, rasnih in drugih predsodkov. S projektom smo želeli povezati udeležence iz različnih družbenih okolij, med njimi zgraditi solidarnost, sodelovanje ter izboljšati medkulturni dialog. Namen izmenjave, ki je potekala od  27. aprila do 2. maja 2018 v prostorih Waldorfske šole Ljubljana, je bilo tudi medkulturno povezovanje, navezovanje stikov v tujini in širjenje obzorja preko državnih mej. Udeležencem smo pomagali okrepiti zavest o možnostih, ki jih imajo, jih spodbudili k učenju tujega jezika in raznim oblikam neformalnega izobraževanja ter okrepili njihovo samozavest, da postanejo aktivni državljani sveta. V okviru izmenjave so dijaki razpravljali o problemih s katerimi se srečujejo v svojem okolju in o možnih načinih njihovega reševanja ter pristopili k reševanju izbranega problema. V tednu aktivnosti so spletli močne, mednarodne vezi.

 

Več o projektu si lahko preberete na https://www.connectslovenia.org/ in FB Connect Slovenia, kmalu pa bodo na voljo tudi krajši video posnetki projektov, ki so jih kot pripravo na teden aktivnosti v Ljubljani pripravili udeleženci Connect tedna ter letopis ‘Harvest book’.

Podporniki projekta:

Izrazite mnenje

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z *

© 2014-21 Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije - zveza